Tietoa reumasairauksien poliklinikalle tulevalle

Varatkaa riittävästi aikaa päiväsairaalakäynnillenne. Läheinen tai tukihenkilö voi tulla mukaanne. Pukeutukaa helposti riisuttaviin/puettaviin vaatteisiin.

Ilmoittautukaa tullessanne F2-osan ensimmäisen kerroksen itseilmoittautumispisteessä. Tarvittaessa saatte apua palveluneuvojalta.

Potilaskysely

Tulehduksellista reumatautia sairastavat potilaat täyttävät jokaisella käynnillään ennen lääkärin vastaanotolle tai hoitoihin menoa sähköisen kyselyn, jossa kartoitetaan mm.toiminta-ja liikuntakykyä, kipua ja yleisvointia. Kysely on potilaan kokonaistilanteen kartoitus hänen itsensä kuvaamana. Kysely palvelee hoidon suunnittelua ja antaa tietoa myös hoidon vaikuttavuudesta. Seurantakäynnille tulevat potilaat voivat täyttää kyselyn tietokoneella oma-aloitteisesti kirjautumalla sisään omilla henkilötunnuksillaan. Kyselyn voi myös täyttää ennakkoon jo kotoa käsin. Kutsukirjeestä löydät ohjeet tähän.

Ottakaa käynnillenne mukaan

  • Saamanne kutsukirje
  • Kela-kortti
  • Tiedot käyttämistänne lääkkeistä

Matkakulut

Matkakorvausta haetaan Kelan toimistosta. Jos terveydentilanne edellyttää muun kuin julkisen kulkuneuvon käyttöä, saatte sitä varten todistuksen sairaalasta.

Kelan korvaamat taksimatkat Keski-Suomessa

Asiakas- ja potilasmaksut

Hoitomaksusta lähetetään lasku kotiin.

Puhelin

Matkapuhelimen käyttö on sallittua huomioiden potilastoverit.

Vaitiolovelvollisuus

Henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus ja toivomme myös teidän kunnioittavan tätä periaatetta toisten potilaiden kohdalla.

Potilaan tuki ja oikeudet

Potilastiedot ja -asiakirjat

Pysäköinti

Tupakointi

Sairaalamme on savuton sairaala.

Hajusteet

Hajusteiden ja partavesien käyttö on kielletty.

Käsihygienia

Käyttäkää käytävillä olevia käsihuuhteita infektioiden ehkäisemiseksi.